XJ-100型手把水井钻机 - 水井钻机类 - 打井找水仪|地质仪器|物探仪器|磁力仪|探矿仪器|电阻率法仪|激电仪|上海艾都能源科技有限公司

XJ-100型手把水井钻机

产品型号:XJ-100型

产品优势:

在线客服:

 服务热线:021-51860763     产品咨询留言


适用范围:
   地质普查勘探,地球物理勘探,道路及高层建筑物基础勘察,水井,爆破孔等钻进工程。

技术参数 
  1、整机参数 
    钻孔深度:110m 
    开孔直径上限:219mm 
    终孔直径:75mm 
    钻杆直径:50mm 
  2、立轴 
    立轴转速: 142,285,570r/min 
    立轴行程:450mm 
  3、卷扬机 
     提升能力:9.8KN 
     钢丝绳直径:9.3mm 
  4、泥浆泵 
     压力上限:1.2Mpa 
     工作压力:0.7Mpa 
     排量:100L/min 
  5、液压泵 
     液压泵压力: 1.2Mpa 
     液压泵转速: 1500r/min 
     配用动力(柴油机 电机): s1100 11KW

适用范围:
   地质普查勘探,地球物理勘探,道路及高层建筑物基础勘察,水井,爆破孔等钻进工程。
技术参数 
  1、整机参数 
    钻孔深度:110m 
    开孔直径上限:219mm 
    终孔直径:75mm 
    钻杆直径:50mm 
  2、立轴 
    立轴转速: 142,285,570r/min 
    立轴行程:450mm 
  3、卷扬机 
     提升能力:9.8KN 
     钢丝绳直径:9.3mm 
  4、泥浆泵 
     压力上限:1.2Mpa 
     工作压力:0.7Mpa 
     排量:100L/min 
  5、液压泵 
     液压泵压力: 1.2Mpa 
     液压泵转速: 1500r/min 
     配用动力(柴油机 电机): s1100 11KW